Skip to main content

KAPITÁNSKY PREUKAZ NA MORE

LODNÝ VODIČÁK NA MORE

Termíny kurzovViac info

Čo je to Kapitánsky preukaz?

Medzinárodne platné a časovo neobmedzené oprávnenie vydané Ministerstvom dopravy a Výstavby SR, na vedenie námorného rekreačného plavidla, kategórie C, B, A.

Kategória “C” – plavba do 12 Nm od pevniny a sily vetra do 4° Beaufortovej stupnice
Kategória “B” – plavba do 200 Nm od pevniny
Kategória “A” – neobmedzená plavba

Vyššiu kategóriu je možné získať až po dosiahnutí nižšej kategórie oprávnenia.

K ZÍSKANIU OPRÁVNENIA JE POTREBNÉ

 1. ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ “C”
 2. BYŤ DRŽITEĽOM OBMEDZENÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY
 3. PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 200 Nm PLAVBY S PRAKTICKOU SKÚŠKOU

1. TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ “C”

Teoretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch. Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými  odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, učebné pomôcky, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov, drobné snacky na zahryznutie a ľahké obedy.

Obsah teoretickej časti:

 • Námorné právo a COLREG1972 (Ing. Mgr. Marek Benček)
 • Navigácia (Ing. Josef Mrkva)
 • Plavebná Náuka (Mgr. Jakub Kaňuk)
 • Meteorológia (Mgr. Miriam Jarošová PhD., Mgr. Anna Pribullová PhD.)
 • Zdravoveda (MUDr. Peter Mikolajčík)
 • Angličtina (Mgr. Martina Kaňuková)

Miesto konania kurzov:

Cena: 430 €
(Zahŕňa prednášky, zapožičanie učebných pomôcok, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 40 Eur)

2. KURZ RÁDIOTELEFONISTU

Osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby je povinnou súčasťou a podmienkou pre vydanie Kapitánskeho preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla. Z tohto dôvodu ho organizujeme v rámci Kapitánskeho kurzu. Oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku.

Obsah teoretickej časti:

 • Elektronika a rádiotechnika
 • Rádiokomunikačná prevádzka
 • Rádiokomunikačné predpisy

CENA: 150 €
(Zahŕňa: prednášky, učebné texty, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 20 Eur)

3. PLAVEBNÁ PRAX S PRAKTICKOU SKÚŠKOU

K vydaniu preukazu na stupeň “C” potrebujete deklarovať naplávanú plavebnú prax 200 Nm plavby vo funkcii posádky a zložiť praktickú skúšku. Potrebnú plavebnú prax je možné nadobudnúť tým, že s nami absolvujete Skiperský kurz na mori alebo ju nadobudnete individualne napríklad počas dovolenkovej plavby. Ak ste prax získali individuálne a neabsolvovali Skiperský praktický kurz, je potrebné aby ste sa prihlásili na praktický kurz zakončený skúškou na Slovensku.

V prípade ak ste u nás absolvovali kurz Vodcu malého plavidla na Vnútrozemské vodné cesty, praktickú skúšku absolvovať nemusíte.

Naplávanú prax, preukazujete prehľadom plavebnej praxe na predpísanom tlačive námorného úradu SR.

ZOBRAZIŤ TLAČIVO (PDF)

SKIPERSKÝ KURZ NA MORI

Týždenný praktický kurz na mori, Vás pripraví na úspešné zvládnutie úloh rekreačného kapitána.

Po absolvovaní tohto kurzu budete disponovať základnými kapitánskymi vedomosťami a zručnosťami. Dokážete samostatne viesť loď a riadiť posádku.

 • Naučíte sa, čo treba vykonať pri preberaní a odovzdávaní prenajímanej lode
 • Zvládnete základné úlohy kapitána a riadenie činnosti posádky
 • Veľký dôraz je kladený na manévrovanie v prístave, kotvenie a vyväzovanie na bóju
 • Osvojíte si praktické používanie rádiostanice
 • Získate potrebné znalosti z obsluhy lode a využitia navigácie
 • Zdokonalíte sa v manévroch, ktoré vám pomôžu v extrémnom počasí a v extrémnych situáciách na lodi

CENA: JACHTA od 950 € / KATAMARAN od 1190 € *podľa zvoleného termínu

Viac info o kurze

(Zahŕňa: spiatočnú cestu mikrobusom, praktický kurz zakončený skúškou, loď s poplatkami v prístavoch, spotrebovanou naftou a základným proviantom – raňajky, obedy, pitný režim a občerstvenie počas celého dňa. V cene nie je zahrnutá strava nad proviant, ktoré zabezpečuje posádka)

⋆ Obľúbeným variantom je tiež flotilová plavba, ktorá Vám pomôže upevniť vaše skúsenosti zo základného Skipperského kurzu, pri plavbe s vlastnou posádkou a prítomnosťou skúseného inštruktora na vedľajšej lodi.

PRAKTICKÝ KURZ NA SLOVENSKU

Kurz sa odohráva v našich podmienkach, ktoré nie sú totožné s podmienkami na mori preto je vhodný skôr pre tých ktorí sa už na lodi viac krát plavili v posádke na dovolenkovej plavbe alebo hľadajú spôsob ako si precvičiť najdôležitejšie prístavné manévre, kotvenie, až po samotnú plavbu.

4 – hodinový výcvik podľa výberu na motorovom člne alebo plachetnici.
Termíny sa stanovujú individuálne podľa dohody s uchádzačmi.

Miesto konania kurzov:

 • Vodné dielo Žilina (Žilina)
 • Oravská Priehrada (Námestovo)
 • Liptovská Mara (Liptovský Mikuláš)
 • Kráľová na Váhu (Galanta)
 • Slňava (Piešťany)

CENA:

 • 270 € / osoba (individuálny kurz)
 • 150 € / osoba (2-členná skupina)
 • 100 € / osoba (3-členná skupina)
 1. ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ “B”
 2. BYŤ DRŽITEĽOM OBMEDZENÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY 
 3. PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 2000 Nm (Z TOHO MIN. 1000 Nm AKO KAPITÁN)

1. TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ “B”

O Kapitánsky preukaz na stupeň “B” sa môžete ucháchádzať potom ako ste držiteľom preukazu stupňa “C”. Teoretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch. Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými  odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, učebné pomôcky, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov, drobné snacky na zahryznutie a ľahké obedy.

Obsah teoretickej časti:

 • Námorné právo a COLREG1972 (Ing. Mgr. Marek Benček)
 • Navigácia (Ing. Josef Mrkva)
 • Plavebná Náuka (Mgr. Jakub Kaňuk)
 • Meteorológia (Mgr. Miriam Jarošová PhD., Mgr. Anna Pribullová PhD.)
 • Angličtina (Mgr. Martina Kaňuková)

Miesto konania kurzov:

Martin, školiace priestory RENT na Kollárovej ul. 73 | TU NÁS NÁJDETE

Cena: 430 €
(Zahŕňa prednášky, zapožičanie učebných pomôcok, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 40 Eur)

2. OSVEDČENIE RÁDIOTELEFONISTU

Na stupeň “B” vám postačuje Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré ste získali pri Kapitánskom kurze na stupeň “C”. Na kurz je potrebné priniesť kópiu tohto osvedčenia.

3. PLAVEBNÁ PRAX

K vydaniu preukazu na stupeň “B” potrebujete deklarovať naplávanú plavebnú prax 2000 Nm plavby a z toho minimálne 1000 Nm vo funkcii kapitána.

Keď máte naplávanú potrebnú prax, preukazujete ju prehľadom plavebnej praxe na predpísanom tlačive námorného úradu SR.

ZOBRAZIŤ TLAČIVO (PDF)

Tlačivo je potrebné doplniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • k plavbám doložiť crew listy – zoznamy členov posádky
 • kópiou časti lodného denníka potvrdenou kapitánom, so zoznamom členov posádky
 • predložením jachtárskej knižky
 1. ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ “A”
 2. BYŤ DRŽITEĽOM VŠEOBECNÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY 
 3. PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 5000 Nm (Z TOHO MIN. 3500 Nm AKO KAPITÁN)

1. TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ “A”

O Kapitánsky preukaz na stupeň “A” sa môžete ucháchádzať potom ako ste držiteľom preukazu stupňa “B”. Teoretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch. Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými  odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, učebné pomôcky, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov, drobné snacky na zahryznutie a ľahké obedy.

Obsah teoretickej časti:

 • Námorné právo a COLREG1972 (Ing. Mgr. Marek Benček)
 • Navigácia (Ing. Josef Mrkva)
 • Plavebná Náuka (Mgr. Jakub Kaňuk)
 • Meteorológia (Mgr. Miriam Jarošová PhD., Mgr. Anna Pribullová PhD.)
 • Angličtina (Mgr. Martina Kaňuková)

Miesto konania kurzov:

Martin, školiace priestory RENT na Kollárovej ul. 73 | TU NÁS NÁJDETE

Cena: 390 €
(Zahŕňa prednášky, zapožičanie učebných pomôcok, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 40 Eur)

2. OSVEDČENIE RÁDIOTELEFONISTU

Na stupeň “A” je potrebné byť držiteľom Všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby. Kurz nie je súčasťou Kapitánskeho kurzu a prihlasuje sa naň samostatne.

Obsah teoretickej časti:

 • Elektronika a rádiotechnika (Ing. Milan Mizera)
 • Rádiokomunikačná prevádzka (Ing. Milan Mizera)
 • Rádiokomunikačné predpisy (Ing. Milan Mizera)

CENA: 150 €
(Zahŕňa: prednášky, učebné texty, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 20 Eur)

3. PREUKÁZANIE PLAVEBNEJ PRAXE

K vydaniu preukazu na stupeň “A” potrebujete deklarovať naplávanú plavebnú prax 5000 Nm plavby a z toho minimálne 3500 Nm vo funkcii kapitána.

Keď máte naplávanú potrebnú prax, preukazujete ju prehľadom plavebnej praxe na predpísanom tlačive námorného úradu SR.

ZOBRAZIŤ TLAČIVO (PDF)

Tlačivo je potrebné doplniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • k plavbám doložiť crew listy – zoznamy členov posádky
 • kópiou časti lodného denníka potvrdenou kapitánom, so zoznamom členov posádky
 • predložením jachtárskej knižky

TERMÍNY KURZOV