LODNÉ VODIČÁKY NA MORE 2020

LODNÉ VODIČÁKY  NA MORE  “C”


 

HOVORÍME O KURZE VELITEĽA NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA,  KTORÉHO POVINNOU SÚČASŤOU JE KURZ RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POHYBLIVEJ SLUŽBY

 


Organizujeme kurzy k získaniu Kapitánskych preukazov vydaných Slovenským Námorným úradom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tieto preukazy sú časovo neobmedzené a medzinárodne platné na celom svete.

 


 

Delia sa na kategórie C, B, A  *(podľa dovolenej vzdialenosti plavby od najbližšej pevniny)

Kategória „C“ – plavba do 12 Nm od pevniny a sily vetra do 4° Beaufortovej stupnice
Kategória „B“ – plavba do 200 Nm od pevniny
Kategória „A“ – neobmedzená plavba

*Vyššiu kategóriu je možné získať až po dosiahnutí nižšej kategórie oprávnenia.

 

PRE ZÍSKANIE KAPITÁNSKEHO PREUKAZU NA    STUPEŇ  “C”   JE POTREBNÉ:

1.  ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ „C“

2.  BYŤ DRŽITEĽOM OBMEDZENÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY

3.  PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 200 Nm PLAVBY S PRAKTICKOU SKÚŠKOU

 

TEORETICKÝ KURZ

Toretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch. Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými  odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, učebné pomôcky, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov, drobné snacky na zahryznutie a ľahké obedy.

 

 

 

TERMÍNY TEORETICKÝCH KURZOV

   13.03. – 15.03., SO SKÚŠKOU 26.03. – 27.03. V MARTINE  – ZRUŠENÝ PRE OPATRENIA COVID-19!

   01.05. – 03.05., SO SKÚŠKOU 14.05. – 15.05. V PIEŠŤANOCH  – ZRUŠENÝ PRE OPATRENIA COVID-19!

   05.06. – 07.06., SO SKÚŠKOU 25.06. – 26.06. V MARTINE

   26.06. – 28.06., SO SKÚŠKOU 09.07. – 10.07. V MARTINE

   04.09. – 06.09., SO SKÚŠKOU 17.09. – 18.09. V MARTINE

   02.10. – 04.10., SO SKÚŠKOU 15.10. – 16.10. V MARTINE

   06.11. – 08.11., SO SKÚŠKOU 19.11. – 20.11. V MARTINE

 

MIESTO KONANIA KURZOV

 

CENA

350 € – Námorný preukaz

150 € – Osvedčenie Rádiotelefonistu

Cena zahŕňa prednášky, skúšky, učebné pomôcky, občerstvenie a zapožičanie učebníc. V cene nie sú zahrnuté kolky v hodnote 40 + 20 Eur.

 

NA PREDNÁŠKU SI JE POTREBNÉ PRINIESŤ

 

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (overené všeobecným lekárom)  –  STIAHNUŤ TLAČIVO

2. x fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm

3. Písacie potreby a poznámkový blok

 

 


 

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU  *(PRI VÝBERE ZVOĽTE TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ)

TERMÍNY NA STUPEŇ - C:

TERMÍNY NA STUPEŇ - B:

Prihlasujem sa zároveň na kurz Rádiotelefonistu

Termín a miesto konania
18-25.4.2020, Chorvátsko08-15.7.2020, Chorvátsko19-26.9.2020, Chorvátsko

LOĎ:
JachtaKatamaran

Zvoľte stupeň náročnosti / zameranie kurzu:
I. začiatočníkII. pokročilýIII. regatový kurz

Druh osvedčenia
LodnéLeteckéPozemné

Termín a miesto konania
07.06.2020, Martin28.06.2020, Martin06.09.2020, Martin04.10.2020, Martin08.11.2020, Martin

Druh plavidla
Motorová loďPlachetnica

Termín a miesto konania
01-03.05.2020, Piešťany03-05.07.2020, Martin09-11.10.2020, Martin

 


 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:   KAPITÁNSKY KURZ MORE