LODNÉ VODIČÁKY NA MORE

LODNÉ VODIČÁKY  NA MORE  “C”


 

HOVORÍME O KURZE VELITEĽA NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA,  KTORÉHO POVINNOU SÚČASŤOU JE KURZ RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POHYBLIVEJ SLUŽBY

 


Organizujeme kurzy k získaniu Kapitánskych preukazov vydaných Slovenským Námorným úradom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tieto preukazy sú časovo neobmedzené a medzinárodne platné na celom svete.

 


 

Delia sa na kategórie C, B, A  *(podľa dovolenej vzdialenosti plavby od najbližšej pevniny)

Kategória „C“ – plavba do 12 Nm od pevniny a sily vetra do 4° Beaufortovej stupnice
Kategória „B“ – plavba do 200 Nm od pevniny
Kategória „A“ – neobmedzená plavba

*Vyššiu kategóriu je možné získať až po dosiahnutí nižšej kategórie oprávnenia.

 

PRE ZÍSKANIE KAPITÁNSKEHO PREUKAZU NA    STUPEŇ  “C”   JE POTREBNÉ:

1.  ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ „C“

2.  BYŤ DRŽITEĽOM OBMEDZENÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY

3.  PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 200 Nm PLAVBY S PRAKTICKOU SKÚŠKOU

 

TEORETICKÝ KURZ

Toretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch. Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými  odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, učebné pomôcky, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov, drobné snacky na zahryznutie a ľahké obedy.

 

 

 

TERMÍNY TEORETICKÝCH KURZOV 2021

   29.01. – 31.01., SO SKÚŠKOU 11.02. – 12.02. V HRABUŠICIACH PRI POPRADE

   19.02. – 21.02., SO SKÚŠKOU 04.03. – 05.03. V MARTINE

   05.03. – 07.03., SO SKÚŠKOU 18.03. – 19.03. V MARTINE

   28.05. – 30.05., SO SKÚŠKOU 10.06. – 11.06. V MARTINE

   03.09. – 05.09., SO SKÚŠKOU 16.09. – 17.09. V MARTINE

   01.10. – 03.10., SO SKÚŠKOU 14.10. – 15.10. V MARTINE

   12.11. – 14.11., SO SKÚŠKOU 25.11. – 26.11. V MARTINE

 

MIESTO KONANIA KURZOV

 

CENA

350 € – Námorný preukaz

150 € – Osvedčenie Rádiotelefonistu

Cena zahŕňa prednášky, skúšky, učebné pomôcky, občerstvenie a zapožičanie učebníc. V cene nie sú zahrnuté kolky v hodnote 40 + 20 Eur.

 

NA PREDNÁŠKU SI JE POTREBNÉ PRINIESŤ

 

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (overené všeobecným lekárom)  –  STIAHNUŤ TLAČIVO

2. x fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm

3. Písacie potreby a poznámkový blok

 

 


 

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU  *(PRI VÝBERE ZVOĽTE TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ)

TERMÍNY NA STUPEŇ - C:

TERMÍNY NA STUPEŇ - B:

Prihlasujem sa zároveň na kurz Rádiotelefonistu

Termín a miesto konania
17-24.4.2021, Chorvátsko15-22.5.2021, Chorvátsko18-25.9.2021, Chorvátsko

LOĎ:
JachtaKatamaran

Zvoľte stupeň náročnosti / zameranie kurzu:
I. začiatočníkII. pokročilýIII. regatový kurz

Druh osvedčenia
LodnéLeteckéPozemné

Termín a miesto konania
31.01.2020, Hrabušice21.02.2021, Martin07.03.2021, Martin30.05.2021, Martin05.09.2021, Martin03.10.2021, Martin14.11.2021, Martin

Druh plavidla
Motorová loďPlachetnica

Termín a miesto konania
30.04.-02.05.2021, Martin11-13.06.2021, Martin08-10.10.2021, Martin

 


 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:   KAPITÁNSKY KURZ MORE