LODNÉ VODIČÁKY NA MORE

LODNÉ VODIČÁKY  NA MORE  “C”


 

HOVORÍME O KURZE VELITEĽA NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA,  KTORÉHO POVINNOU SÚČASŤOU JE KURZ RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POHYBLIVEJ SLUŽBY

 


Organizujeme kurzy k získaniu Kapitánskych preukazov vydaných Slovenským Námorným úradom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tieto preukazy sú časovo neobmedzené a medzinárodne platné na celom svete.

 


 

Delia sa na kategórie C, B, A  *(podľa dovolenej vzdialenosti plavby od najbližšej pevniny)

Kategória „C“ – plavba do 12 Nm od pevniny a sily vetra do 4° Beaufortovej stupnice
Kategória „B“ – plavba do 200 Nm od pevniny
Kategória „A“ – neobmedzená plavba

*Vyššiu kategóriu je možné získať až po dosiahnutí nižšej kategórie oprávnenia.

 

PRE ZÍSKANIE KAPITÁNSKEHO PREUKAZU NA    STUPEŇ  “C”   JE POTREBNÉ:

1.  ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ „C“

2.  BYŤ DRŽITEĽOM OBMEDZENÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY

3.  PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 200 Nm PLAVBY S PRAKTICKOU SKÚŠKOU

 

TEORETICKÝ KURZ

Toretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch. Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými  odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, učebné pomôcky, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov, drobné snacky na zahryznutie a ľahké obedy.

 

 

 

TERMÍNY TEORETICKÝCH KURZOV A SKÚŠOK 2023

   17 – 19. MAREC, S NÁMORNOU SKÚŠKOU 30.03. A SKÚŠKOU RÁDIOTELEFONISTU 14.4. V MARTINE 

   14 – 16. APRÍL, SO SKÚŠKOU RADIOTELEFONISTU 28.04. A NAMORNÉ SKÚŠKY 5.5. V MARTINE

   19 – 21. MÁJ, SO SKÚŠKOU 01-02.06. V MARTINE

   16 – 18. JÚN, SO SKÚŠKOU 29-30.06. V MARTINE

   22 – 24. SEPTEMBER, SO SKÚŠKOU 05-06.10. V MARTINE

   13 – 15. OKTÓBER, SO SKÚŠKOU 26-27.10. V MARTINE

   10 – 12. NOVEMBER, SO SKÚŠKOU 23-24.11. V MARTINE. 

 

* SKÚŠKY V TRVANÍ DVOCH DNÍ POZOSTÁVAJÚ  JEDEN DEŇ Z NÁMORNÝCH SKÚŠOK A JEDEN DEŇ ZO SKÚŠOK RÁDIOTELEFONISTU

 

 

MIESTO KONANIA KURZOV

 

CENA

430 € – Námorný preukaz

150 € – Osvedčenie Rádiotelefonistu

Cena zahŕňa: prednášky, skúšky, učebné pomôcky, občerstvenie, pitný režim, obed a zapožičanie učebníc.

V cene nie je zahrnuté: kolky k vydaniu preukazov v hodnote 40 Eur (Námorný preukaz) a 20 Eur (Osvedčenie Radiotelefonistu).

 

NA PREDNÁŠKU SI JE POTREBNÉ PRINIESŤ

 

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (overené všeobecným lekárom)  –  STIAHNUŤ TLAČIVO

2. x fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm

3. Písacie potreby a poznámkový blok

 

 


 

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU  *(PRI VÝBERE ZVOĽTE TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ)

TERMÍNY NA STUPEŇ - C:

TERMÍNY NA STUPEŇ - B:

Prihlasujem sa zároveň na kurz Rádiotelefonistu

Termín a miesto konania
15-22.4.2023, Chorvátsko06-13.05.2023, Chorvátsko20-27.05.2023, Chorvátsko03-10.06.2023, Chorvátsko23-30.09.2023, Chorvátsko07-14.10.2023, Chorvátsko

LOĎ:
JachtaKatamaran

Zvoľte stupeň náročnosti / zameranie kurzu:
I. začiatočníkII. pokročilýIII. regatový kurz

Druh osvedčenia
LodnéLeteckéPozemné

Termín a miesto konania
19.03.2023, Martin16.04.2023, Martin21.05.2023, Martin18.06.2023, Martin24.09.2023, Martin15.10.2023, Martin12.11.2023, Martin

FLOTILOVÁ PLAVBA:
03-10.06.2023, GRÉCKO-RHODOS09-16.09.2023, TALIANSKO-LIPARI

LOĎ:
JachtaKatamaran

Druh plavidla
Motorová loďPlachetnica

Termín a miesto konania
05-07.05.2023, Martin23-25.06.2023, Martin29.09-01.10.2023, Martin20-22.10.2023, Martin

 


 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: