LODNÉ VODIČÁKY NA MORE

LODNÉ VODIČÁKY  NA MORE  “C”


 

HOVORÍME O KURZE VELITEĽA NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA,  KTORÉHO POVINNOU SÚČASŤOU JE KURZ RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POHYBLIVEJ SLUŽBY

 


Organizujeme kurzy k získaniu Kapitánskych preukazov vydaných Slovenským Námorným úradom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tieto preukazy sú časovo neobmedzené a medzinárodne platné na celom svete.

 


 

Delia sa na kategórie C, B, A  *(podľa dovolenej vzdialenosti plavby od najbližšej pevniny)

Kategória „C“ – plavba do 12 Nm od pevniny a sily vetra do 4° Beaufortovej stupnice
Kategória „B“ – plavba do 200 Nm od pevniny
Kategória „A“ – neobmedzená plavba

*Vyššiu kategóriu je možné získať až po dosiahnutí nižšej kategórie oprávnenia.

 

PRE ZÍSKANIE KAPITÁNSKEHO PREUKAZU NA    STUPEŇ  “C”   JE POTREBNÉ:

1.  ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ „C“

2.  BYŤ DRŽITEĽOM OBMEDZENÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY

3.  PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 200 Nm PLAVBY S PRAKTICKOU SKÚŠKOU

 

TEORETICKÝ KURZ

Toretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch. Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými  odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, učebné pomôcky, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov, drobné snacky na zahryznutie a ľahké obedy.

 

 

 

TERMÍNY TEORETICKÝCH KURZOV A SKÚŠOK 2022

   11 – 13. MAREC, SO SKÚŠKOU 25.3. A 28.03. V MARTINE 

   08 – 10. APRÍL, SO SKÚŠKOU 21-22.04. V MARTINE

   3 – 5. JÚN, SO SKÚŠKOU 23-24.06. V MARTINE

   24 – 26. JÚN, SO SKÚŠKOU 7-8.7. V MARTINE

   09 – 11. SEPTEMBER, SO SKÚŠKOU 29-30.9. V MARTINE

   14 – 16. OKTÓBER, SO SKÚŠKOU 27-28.10. V MARTINE

   4 – 6. NOVEMBER, SO SKÚŠKOU 21.11. V MARTINE. (Skúšky Rádiotelefonistu – 18.11.2022 v Martine)

 

* SKÚŠKY V TRVANÍ DVOCH DNÍ POZOSTÁVAJÚ  JEDEN DEŇ Z NÁMORNÝCH SKÚŠOK A JEDEN DEŇ ZO SKÚŠOK RÁDIOTELEFONISTU

 

 

MIESTO KONANIA KURZOV

 

CENA

390 € – Námorný preukaz

150 € – Osvedčenie Rádiotelefonistu

Cena zahŕňa prednášky, skúšky, učebné pomôcky, občerstvenie a zapožičanie učebníc. V cene nie sú zahrnuté kolky v hodnote 40 + 20 Eur.

 

NA PREDNÁŠKU SI JE POTREBNÉ PRINIESŤ

 

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (overené všeobecným lekárom)  –  STIAHNUŤ TLAČIVO

2. x fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm

3. Písacie potreby a poznámkový blok

 

 


 

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU  *(PRI VÝBERE ZVOĽTE TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ)

TERMÍNY NA STUPEŇ - C:

TERMÍNY NA STUPEŇ - B:

Prihlasujem sa zároveň na kurz Rádiotelefonistu

Termín a miesto konania
23-30.4.2022, Chorvátsko07-14.05.2022, Chorvátsko28.05.-04.06.2022, Chorvátsko17-24.09.2022, Chorvátsko24.09.-01.10.2022, Chorvátsko01-08.10.2022, Chorvátsko

LOĎ:
JachtaKatamaran

Zvoľte stupeň náročnosti / zameranie kurzu:
I. začiatočníkII. pokročilýIII. regatový kurz

Druh osvedčenia
LodnéLeteckéPozemné

Termín a miesto konania
13.03.2022, Martin10.04.2022, Martin05.06.2022, Martin26.06.2022, Martin04.09.2022, Martin16.10.2022, Martin6.11.2022, Martin

FLOTILOVÁ PLAVBA:
21-28.5.2022, Gócek, TUR17-24.09.2022, Sardínia, ITA

LOĎ:
JachtaKatamaran

Druh plavidla
Motorová loďPlachetnica

Termín a miesto konania
29.4.-01.05.2022, Martin4-5.06.2022, Martin07-09.10.2022, Martin11-13.11.2022, Martin

 


 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: