Preukaz vodcu malého plavidla „vmp“ na vnútrozemské vodné cesty

 

Medzinárodne platné a časovo neobmedzené osvedčenie, ktoré vám umožní plaviť sa na vnútrozemských vodných cestách (jazerá, rieky, vodné kanály), podľa zvolenej kategórie plavidla:

 

Kategória „A“ – plavidlo bez vlastného pohonu a s vlastným pohonom do výkonu 20 kW
Kategória „B“ – plavidlo s vlastným pohonom o výkone nad 20 kW
Kategória „C“ – plavidlo plaviace sa pomocou plachiet s plochou nad 12 m²
Kategória „D“ – plť na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty

 

Kurz vodcu malého plavidla

 

Preukaz na váš motorový čln, vodný skúter či plachetnicu získate absolvovaním kurzu a zložením písomnej a praktickej skúšky.

 

TEORETICKÁ ČASŤ

 

Toretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch. Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými  odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov a drobné snacky na zahryznutie.

 

Obsah teoretickej časti pre kategóriu A:

Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI)

Zákon o vnútrozemskej plavbe

Plavebný zemepis, plavebná náuka

 

Obsah teoretickej časti pre kategóriu B:

Stavba lodí, lodné stroje, elektrotechnika

 

Obsah teoretickej časti pre kategóriu C:

Plachetnice

 

Miesto konania kurzov:

PRAKTICKÁ ČASŤ

 

Na praktickej časti sa naučíte základné zručnosti pre úspešné zvládnutie úloh kapitána. Vykonáva sa v tesnom slede s teoretickou časťou, podľa dohody s účastníkmi kurzu.

 

Základné uzly

Spúšťanie a vyťahovanie plavidla

Kontrola plavidla pred plavbou, príprava plavidla na plavbu

Štartovanie motora plavidla, kontrola chladenia motora

Technika vyplávania

Plavba v plavebnej dráhe a mimo nej, značenie vodných ciest

Zakotvenie plavidla, vyviazanie na bóju

Manéver poskytnutia pomoci (muž cez palubu)

Vyviazanie plavidla k mólu

Záchranné práce na plavidle

Prístavné manévre, vyviazanie plavidla k mólu

 

SKÚŠKY

 

Písomné skúšky sa vykonávajú na Dopravnom Úrade v ŽilineTermín skúšok prideľuje Dopravný úrad SR. Po úspešnej písomnej skúške sa presúvate na Vodné dielo Žilina, kde sa podrobíte praktickej skúške. Na vodnom diele sa stretávame pred Pizzériou La Rose.

 

Dopravný úrad Žilina nájdete na adrese: Horný Val 28, 010 01 Žilina – Staré mesto. ZOBRAZIŤ NA MAPE

 

CENA

 

390 EUR (Kategória A, B), doplatok 160 EUR (v prípade aj plachetnice – Kategória C)
(Zahŕňa: teoretické prednášky, praktický kurz, zapožičanie učebných textov a pomôcok, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 32,- a 10 Eur)

TERMÍNY A PRIHLÁŠKA

TERMÍNY NA STUPEŇ - C:

TERMÍNY NA STUPEŇ - B:

Prihlasujem sa zároveň na kurz Rádiotelefonistu

Termín a miesto konania
15-22.4.2023, Chorvátsko06-13.05.2023, Chorvátsko20-27.05.2023, Chorvátsko03-10.06.2023, Chorvátsko23-30.09.2023, Chorvátsko07-14.10.2023, Chorvátsko

LOĎ:
JachtaKatamaran

Zvoľte stupeň náročnosti / zameranie kurzu:
I. začiatočníkII. pokročilýIII. regatový kurz

Druh osvedčenia
LodnéLeteckéPozemné

Termín a miesto konania
19.03.2023, Martin16.04.2023, Martin21.05.2023, Martin18.06.2023, Martin24.09.2023, Martin15.10.2023, Martin12.11.2023, Martin

FLOTILOVÁ PLAVBA:
03-10.06.2023, GRÉCKO-RHODOS09-16.09.2023, TALIANSKO-LIPARI

LOĎ:
JachtaKatamaran

Druh plavidla
Motorová loďPlachetnica

Termín a miesto konania
05-07.05.2023, Martin23-25.06.2023, Martin29.09-01.10.2023, Martin20-22.10.2023, Martin

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ