JE POTREBNÉ MAŤ VODIČÁK NA LOĎ?

 

Potreba byť držiteľom príslušného oprávnenia na vedenie lode závisí od samotnej lode ktorou sa budete plaviť.

 

Vodičák sa vyžaduje keď motorová loď presahuje 4kW výkonu motora alebo má plachetnica väčšiu plochu plachiet ako 12m2.

 

Keď si vaša loď vodičák nevyžaduje, treba mať na pamäti, že ste účastníkom premávky (tak ako je cyklista na ceste) a vzťahuje sa na Vás povinnosť dodržiavania rovnakých plavebných predpisov ako pre ostatné lode. Preto je potrebné siahnuť po dostupnej literatúre a naštudovať si základy. Prípadne môžete s nami absolvovať tzv. “Kondičné jazdy”, kde Vám budú vysvetlené základné pravidlá a zručnosti v praxi.

 

Na lodi nie ste len kapitán ktorý kormidluje loď…  zodpovedáte za bezpečnosť osôb na palube, plavidlo a dodržiavanie stanovených predpisov v súlade so všeobecne uznávanou plavebnou praxou.

 

AKÝ KURZ BY STE MALI ABSOLVOVAŤ?

 

Skôr ako sa prihlásite na kurz mali by ste si položiť otázku kde budete loď využívať.

CHCETE SA PLAVIŤ NA MORI ALEBO NA VNÚTROZEMSKÝCH CESTÁCH (TJ. JAZERÁCH, RIEKACH, KANÁLOCH)?

Preukazy sa totiž primárne delia podľa oblasti plavby na NÁMORNÉ  a VNÚTROZEMSKÉ. Platia výlučne podľa zvoleného typu – na vnútrozemských vodných cestách alebo na mori. Nie je tak možné plaviť sa s vnútrozemským preukazom na mori a naopak.

 

Každý z preukazov je časovo neobmedzený a platný na celom svete a o získanie sa môžete uchádzať po dovŕšení veku 18 rokov.

 

 

 

Ide o preukaz Vodcu Malého Plavidla  „VMP“, ktorý predstavuje medzinárodne platné a časovo neobmedzené osvedčenie na riadenie rekreačného plavidla na vnútrozemských vodných cestách (jazerá, rieky, kanály).

 

Delí sa na kategórie A, B, C, D.

 

Kategória „A“ – plavidlo bez vlastného pohonu a s vlastným pohonom do výkonu 20 kW
Kategória „B“ – plavidlo s vlastným pohonom o výkone nad 20 kW
Kategória „C“ – plavidlo plaviace sa pomocou plachiet s plochou nad 12 m²
Kategória „D“ – plť na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty

 

Pre získanie preukazu “VMP” je potrebné absolvovať kurz zakončený skúškou, pričom kurz a skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti, v rozsahu zvolenej kategórie.

 

 

Hovoríme o tzv. Kapitánskom preukaze Veliteľa námorného rekreačného plavidla.

 

Organizujeme kurzy k získaniu Kapitánskych preukazov vydaných Slovenským Námorným úradom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tieto preukazy sú časovo neobmedzené a medzinárodne platné na celom svete.

 

Delia sa na kategórie C, B, A  *(podľa dovolenej vzdialenosti plavby od najbližšej pevniny)

 

Kategória „C“ – plavba do 12 Nm od pevniny a sily vetra do 4° Beaufortovej stupnice
Kategória „B“ – plavba do 200 Nm od pevniny
Kategória „A“ – neobmedzená plavba

*Vyššiu kategóriu je možné získať až po dosiahnutí nižšej kategórie oprávnenia.

 

 

PRE ZÍSKANIE KAPITÁNSKEHO PREUKAZU JE POTREBNÉ:

 

  1. 1. ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ „C“
  2. 2. BYŤ DRŽITEĽOM OBMEDZENÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY
  3. 3. PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 200 Nm PLAVBY S PRAKTICKOU SKÚŠKOU
  1. 1. ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ „B“
  2. 2. BYŤ DRŽITEĽOM OBMEDZENÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY 
  3. 3. PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 2000 Nm (Z TOHO MIN. 1000 Nm AKO KAPITÁN)
  1. 1. ABSOLVOVAŤ TEORETICKÝ KAPITÁNSKY KURZ „A“
  2. 2. BYŤ DRŽITEĽOM VŠEOBECNÉHO OSVEDČENIA RÁDIOTELEFONISTU PLAVEBNEJ POH. SLUŽBY 
  3. 3. PREUKÁZAŤ PLAVEBNÚ PRAX 5000 Nm (Z TOHO MIN. 3500 Nm AKO KAPITÁN)

 

 

AKO JE TO S CHORVÁTSKYMI PREUKAZMI?

Preukaz vydaný pre oblasť Chorvátskych teritoriálnych vôd, nemusí byť akceptovaný v prípade plavby v teritoriálnych vodách iného štátu.

TERMÍNY KURZOV

TERMÍNY NA STUPEŇ - C:

TERMÍNY NA STUPEŇ - B:

Prihlasujem sa zároveň na kurz Rádiotelefonistu

Termín a miesto konania
15-22.4.2023, Chorvátsko06-13.05.2023, Chorvátsko20-27.05.2023, Chorvátsko03-10.06.2023, Chorvátsko23-30.09.2023, Chorvátsko07-14.10.2023, Chorvátsko

LOĎ:
JachtaKatamaran

Zvoľte stupeň náročnosti / zameranie kurzu:
I. začiatočníkII. pokročilýIII. regatový kurz

Druh osvedčenia
LodnéLeteckéPozemné

Termín a miesto konania
19.03.2023, Martin16.04.2023, Martin21.05.2023, Martin18.06.2023, Martin24.09.2023, Martin15.10.2023, Martin12.11.2023, Martin

FLOTILOVÁ PLAVBA:
03-10.06.2023, GRÉCKO-RHODOS09-16.09.2023, TALIANSKO-LIPARI

LOĎ:
JachtaKatamaran

Druh plavidla
Motorová loďPlachetnica

Termín a miesto konania
05-07.05.2023, Martin23-25.06.2023, Martin29.09-01.10.2023, Martin20-22.10.2023, Martin

venujte originálny darček